ΜΕΓΑΛΕΣ ΨΥΧΕΣ
Η γνώση, κατανόηση και χρήση της συμπαντικής ενέργειας για διάφορους σκοπούς υπάρχει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Υπήρχαν και υπάρχουν μέθοδοι θεραπείας και εξέλιξης της ανθρώπινης ψυχής που στηριζόταν στη μεταβίβαση της συμπαντικής ενέργειας.

Η γνώση αυτή φυλασσόταν από μυστικές σχολές και μεταδιδόταν στους λίγους. Τώρα αυτή η  μέθοδος μεταβίβασης και εξέλιξης της ανθρώπινης ψυχής έχει καταργηθεί.
 Ο λόγος είναι ότι στης μέρες μας έχουν ενσαρκωθεί εθελοντικά πάρα πολλές μεγάλες ψυχές με σκοπό να βοηθήσουν την ανθρωπότητα, γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την σωτηρία του πλανήτη .
Αυτό λοιπόν ανάγκασε τους μεγάλους δασκάλους να αρχίζουν να ενεργοποιούν την κάθε ανθρώπινη ψυχή μέσω εισροής μεγάλης ποσότητας συμπαντικής ενέργειας, με αποτέλεσμα στης μέρες μας να πληθαίνουν οι άνθρωποι που ξαφνικά αποκτούν ιδιαίτερες ικανότητες.

Το σημαντικό όμως σε όλη αυτή την αναφορά είναι να μην ανησυχούμε άλλα να μάθουμε ότι η κάθε ανθρώπινη ψυχή πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην σωτηρία του πλανήτη με τις ιδιότητες που έχει εμφανιστεί για την κάθε μία ξεχωριστά. Όπως επίσης και να τονιστεί η επιτακτική ανάγκη του ήθους που πρέπει να έχουν τώρα οι άνθρωποι περισσότερο από ποτέ.Οι αρετές ξέρουν να καθοδηγούν