"Κυάνεον Αχέροντα, ός έχει ριζώματα γαίης..." Τον κυανό Αχέροντα που κατέχει τα ριζώματα της γαίας... (Ορφεύς, Ιεροί Ύμνοι αρ. 18 -Εις Πλούτωνα)

"καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ ὁ καλούμενος Ὠκεανός ἐστιν, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων Ἀχέρων, ὃς δι' ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν Ἀχερουσιάδα, οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται καί τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι"
ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΩΝ (112e--113a)