περίοδος ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών


Δέκα ημέρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών.

Οι μητέρες χελώνες γέννησαν τα αυγά τους την ίδια νύχτα, την Πέμπτη 20 Μάιου, στον κόλπο του Λαγανά στην Ζάκυνθο και στον Νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο στην Πελοπόννησο.

Ωστόσο, το ξεκίνημα της φωλεοποίησης σηματοδοτεί και το ξεκίνημα της περιόδου μελέτης και προστασίας των θαλασσίων χελωνών που προστατεύονται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Συγκεκριμένα η προστασία τους περιλαμβάνεται στην διεθνή σύμβαση CITES, την Σύμβαση της Βόννης, τα πρωτόκολλα της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης, τη Σύμβαση της Βέρνης, στο παράρτημα IV της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), το Προεδρικό Διάταγμα 617/80 και το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 που απαγορεύει την σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, την θανάτωση και την κατοχή θαλασσίων χελωνών.
Όπως είναι γνωστό ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή αναπαραγωγής της καρέττα-καρέττα στη Μεσόγειο.

Μαζί με τη Ζάκυνθο συγκεντρώνουν το 38% της μεσογειακής παραγωγής αυγών από θαλάσσιες χελώνες.
Όμως τα δύο αυτά σημαντικά μεσογειακά «μαιευτήρια» έχουν άνιση μεταχείριση, όσον αφορά στην προστασία τους και στα κοινοτικά κονδύλια που απολαμβάνουν.

Η μεν Ζάκυνθος με το Θαλάσσιο Πάρκο που λειτουργεί από το 2000 έχει προχωρήσει αρκετά τόσο στην προστασία όσο και στην εξεύρεση κονδυλίων που επωφελείται η περιοχή και αναβαθμίζεται ο τουρισμός της, ενώ ο Κυπαρισσιακός Κόλπος παραμένει χωρίς κανένα νομικό καθεστώς προστασίας, παρόλο που η περιοχή έχει περιληφθεί – δικαίως – στο ευρωπαικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA.

Ο Αρχελών εργάζεται συστηματικά στον Κυπαρισσιακό Κόλπο από το 1983 συλλέγοντας στοιχεία ωοτοκίας και προστατεύοντας τις φωλιές που κινδυνεύουν, κυρίως από τη θήρευση που προκαλούν αλεπούδες. Ένας άλλος κίνδυνος προέρχεται από τροχοφόρα που έχουν το κακό συνήθειο να κυκλοφορούν, χωρίς να υπάρχει λόγος, πάνω στην άμμο.

Η εργασία στο πεδίο, που γίνεται με άδεια του Υπουργείου, διεξάγεται από εκπαιδευμένους εθελοντές που έρχονται για το σκοπό αυτό από πολλές χώρες του κόσμου και υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης