Ο πιο γρήγορος μάγος του κόσμου

Τελικά τα χέρια μερικές φορές είναι πιο γρήγορα από τα μάτια και αυτό το βίντεο είναι η απόλυτη απόδειξη.