Ο ποιος τρελός άνθρωπος

Δεν φοβάται τίποτα πραγματικά.Ανεβαίνει στα κτίρια χωρίς ασφάλεια, πηδάει στο κενό..τα λόγια είναι φτωχά δείτε το βίντεο.Προσοχή μην τολμήσετε ποτέ κάτι παρόμοιο!!