Μέτρηση απευθείας αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων στο Google Maps


Τη δυνατότητα μέτρησης της απευθείας απόστασης μεταξύ δύο σημείων παρέχει πλέον στο Google Maps η Google. Πλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ οπουδήποτε, επιλέγοντας το σημείο εκκίνησης (για παράδειγμα, μία πόλη) και το σημείο προορισμού.

Ειδικότερα, στο νέο (New Google Maps) o χρήστης κάνει δεξί κλικ στο σημείο εκκίνησης, πατά «μέτρηση απόστασης» (measure distance) και στη συνέχεια κλικ στον προορισμό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός «χάρακα» που υποδεικνύει την απόσταση. Επιπλέον κλικ σε άλλους προορισμούς έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων διαδρομών, το μήκος των οποίων υποδεικνύεται. Επίσης, προβάλλεται η συνολική απόσταση της διαδρομής που έχει συντεθεί. Δεξί κλικ και επιλογή της «εκκαθάρισης μέτρησης» έχει ως αποτέλεσμα την απαλοιφή των υπαρχουσών διαδρομών.
Στο «κλασικό» Google Maps, απαιτείται πρώτα η ενεργοποίηση του distance measurement, μέσω του Maps Labs.