Μια βόλτα πάνω από τον κόσμο

Μόσχα
Πάμε μια βόλτα, να δούμε τον κόσμο;